حق مسلم ما

بهمن ۲۵، ۱۳۹۲

جیش کردن بر جیش العدل جیش کردن بر جمهوری اسلامی ایران است

وظیفه هر ایرانی آزاده , جیش کردن بر جیش العدل است
آقای جیش العدل , اگه راست میگی پسر خامنه ای را گروگان بگیر نه پنچ نفر سرباز بدبخت بی پارتی . اگه این سربازان اسیر در دستان شما پارتی داشتند و به سید علی و اکبر و احمد و حسن و... وصل بودند , نتنها در مرز خدمت نمی کردند بلکه اصلا سربازی نمی رفتند 
شما جیش العدلی ها نه بلوچ هستید و نه اهل سنت !!! شما دشمن ایران و ایرانی هستید