حق مسلم ما

آذر ۲۸، ۱۳۹۲

زگیل تناسلی ایران

خوب به عکس زیر نگاه کنید , با دقت بیشتر نگاه کنید ... زگیل واقعی و خطرناک این است . زگیل تناسلی ایران این است . این نیست ؟ خطر این زگیل از ایدز و هپاتیت و زگیل تناسلی انسان هم برای مردم ایران بیشتر است .
بعد از فحشا , فساد, ارتشاع , اعتیاد , اختلاس , زندان , اعدام و فقر این بزرگترین دستاورد نظام مقدس اسلامی در سی و چند سال گذشته بوده است . یعنی نبوده ؟