حق مسلم ما

آذر ۲۷، ۱۳۹۲

عرض تسلیت به پیمان عارفی و تمام مبارزان راه آزادی

 زیبا صادق زاده  ( همسر) و ناهید رحمانی مادر پیمان عارفی، زندانی سیاسی تبعید شده به مسجد سلیمان، در راه برگشت از ملاقات پیمان در جاده اهواز به تهران در تصادف رانندگی درگذشتند. این ضایعه دردناک را به پیمان و همه مبارزان راه آزادی که بیگناه در زندانهای حکومت اسلامی ناعادلانه حبس هستند تسلیت میگویم . امید است این تصادف یک پدیده متعارف بوده , و از تصادفات ساختگی رژیم اسلامی به منظور ارعاب جامعه نبوده باشد .

پیمان عارفی در فروردین ۸۸ به سناریو از پیش طراحی شده وزارت اطلاعات در منزلش به همراه همسرش دستگیر شد و به همراه همسرش و پسر دایی خود روانشاد آرش رحمانی در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ به شدت مورد شکنجه های فیزیکی و روانی قرار گرفت تا زیر بار سناریو وزارت اطلاعات اعترافات دروغین انجام دهدبازجوهای آرش رحمانی و پیمان عارفی میخواستند تا آنها اعتراف به دستور بمب گذاری از انجمنی موسوم به انجمن پادشاهی داشتند و برای این منظور اقداماتی هم کردند که با مقاومت آقای عارفی مواجه میشوند و از طریق شکنجه های روانی و از احساسات آقای عارفی به همسرشان سواستفاده کرده و از آقای عارفی اعترافاتی را میگیرند و پس از سه ماه همسر بیگناه ایشان را آزاد میکنند .
آخرین نوشته های زیبا را در فیسبوک او ببینید . عکسی از :  فیسبوک  زنده یاد زیبا صادق‌‌زاده