حق مسلم ما

آبان ۱۸، ۱۳۹۲

چرا ازدواج با فرزند و فرزند خوانده و محارم حلال طیب و واجب عینی است ؟

شیخ صدوق در کتاب عیون الاخبار می نویسد که : همخوابگی فراوان؛ یکی ازصفاتِ پیامبران الهی است! ... فلذا احمد جنتی شورای نگهبان تفسیر میکند :  اگه دسترسی به نامحرم ممکن نبود , فرزند یا فرزند خوانده را دراز کن
و مورد ششم آن که بدست نایب پیامبر بر حق اضافه شد
جماع زیاد کردن یعنی اینکه طرف مبتلا به بیماری جنسی است و هر که دم دستش آمد را باید مورد لطف قرار دهد . حالا اگه هیچکی نبود , فرزند , خواهر, برادر , پدر  و مادر که جایی نرفته اند و هستند .
مدتی قبل در مجلس شورای اسلامی ازدواج با محارم و مخصوصا فرزند و فرزند خوانده واجب موکد اعلام شد