حق مسلم ما

مهر ۲۴، ۱۳۹۲

خانم نعیمه اشراقی , حالا مطمئن هستم آن داستان سکسی تهوع آور خانوادگی ات حقیقت داشته است !

سالها قبل نقل قول شده بود که خمینی در تبعیت از امامش علی ( ع )  , حتی صیغه کردن عروس را جایز و خودش آن کار را انجام داده است . امروز با دیدن جکی که شما از زبان  پدربزرگتان نقل کرده و در فیسبوک خود نوشته بودید مطمئن شدم آن  حکایت افسانه نبوده و حضرت امام خمینی ( ص ) در صیغه کردن و زنبارگی به حق وارث  امامان عظیم الشانشان  بوده و هست . حرامزادگی و زنازادگی در فقه خمینی کبیر پایه اسلام ناب است  و خامنه ای بحق خلف روح الله . همه شما آخوندها و آخوند زاده ها حرامیانی بیش نیستید ! واقعا زبان در توصیف رذالت و بی شرفی این جک خمینی ناتوان هست.

آن روزها در سالهای 65 و 66 این حکایت در کوچه و بازار دهان به دهان میگشت که :
خمینی با عروس پسرش ماجراهایی داشته تا حدی که گمان نزدیک به یقین است که نوه کوچک او در حقیقت بچه خود اوست ...این حتی باعث بهم خوردن روابط زناشویی احمد و زنش شد. بتول, زن روح الله هم به حالت قهر جماران را ترک کرده بود. البته باز از اینکه این اتفاق تا حدی بین خانواده و فامیلشون مطرح شود .... برای حفظ نظام و چپاول ملت ایران عملا همگی با همدستی و رذالت بر این اتفاق سرپوش گذاشتند...
حال میشود فهمید که چرا آخوندهای ایران ازدواج با محارم را رسما شرعی و قانونی میدانند ( سند )

این طایفه بر خلاف ظاهرشان که مشوق هر چه بیشتر شرکت مردم در جنگ بودند خود در باطن راه دیگری را در پیش گرفتند و تصور می کردند که تافته جدا بافته هستند و ملت ایران وظیفه دارد تا برای آنها خون بدهد!! کم کم طلبکار مردم هم شدند. آنان جانماز آب می کشیدند و حالا می بینیم که طایفه اشان پس از مخروب کردن ایران به کشور های دیگر از جمله کانادا تشریف برده اند تا از هوای مسموم ایران بدور بوده و بتوانند راحت بی حجاب بگردند و ثروت های میلیاردی که از کیسه مردم ایران خورده اند را با کیف و خوشی خرج کنند! حال گستاخی را به کمال رسانده و اعتراف می دارند که اهل هایده و مهستی هم هستند! و باز وقاحت را بالاتر برده و به تمسخر همان کسانی که با اهدای جان خود برای وطنشان پرداختند و زن و بچه اشان را بدست اینان سپردند و رفتند پرداخته و جوک +18 جنسی برای زنانشان می گویند .