حق مسلم ما

شهریور ۲۹، ۱۳۹۲

فتح الله زاده و رویانیان با دیدن این عکس هر دو تاشون سکته کردند .

اگر استقلالی یا پرسپولیسی دو آتشه هستید به تصویر زیر نگاه نکنید ! اگه نگاه کردید و سکته فرمودید مسئولیتش با خودتون است . عکس زیر چیز عجیبی نیست یک حادثه است در پایان هفته دهم لیگ برتر خلیج فارس !
این عکس را برای خنده گذاشتیم اینجا , به کسی بر نخوره !