حق مسلم ما

شهریور ۱۴، ۱۳۹۲

نعیما طاهری سفیر تزویر و ریای جمهوری اسلامی در بلاد کفر شد !

نه اینکه ما تنگ نظر باشیم و به قول امروزی ها ندید پدید و متحجر اما :
در حالی که تمام زنان و دختران ایرانی این روزها زیر نعلین نظامی آل خمینی زجر میکشند و شب ها در پستوی اداره منکرات از برای هدایت اذاله بکارت میشوند و بدلیل کوتاهی مانتو کتک میخورند , و برای تنگی لباس استحمال میشوند و به جهت نازکی لباس و آستین کوتاه ...مورد هتک حرمت و تجاوز قرار میگیرند . نعیما طاهری فرزند خلف خمینی در بلاد کفر آزادانه و بر خلاف منویات آقاشون در مجامع عمومی حضور می یابد و چهره ای از زن مسلمان ایرانی را نشان میدهد که گویی اسلام خمینی و خلفش خامنه ای چنین است . این سفیر ریا و دروغگویی و تزویر حکومت الهی است در بلاد کفر .
ای سفیرک نوجوان , بدان و آگاه باش که همسن و سالان تو در جهنمی زندگی میکنند که پدر بزرگ ملعونت برای هم نسلان تو ساخته تا به زور دشنه و سلاح آنها را به بهشتی رهنمون کند که خودش هم میداند نیست . با این پوشش و حجابی که تو سفیر تزویر و دورنگی داری بحق که خلف خمیینی تقیه گر هستی .
آفرین بر تو سفیرک نوجوان نا آگاه که با این هیئت و ظاهرت ریدی بر خاندان معظم خمینی و تمام بله قربان گویان و مواجب بگیرانش . 
اینکه تو نخواهی به بهشت جاودان که پدر بزرگ ملعونت وعده داده بود بروی حق توست , اما این حق ما زنان ایرانی و دخترکان ایرانی نیست که با زور ما را به آستانه بهشت ببرند . 
سی و چند سال است که پدر یزرگ و شرکای دینی اش سعی دارند اسلام ناب محمدی را به جهانیان صادر کنند , و تو ریدی بر جد بزرگوار و همه همدستانش , آفرین بر تو که نمونه بارز تزویر و ریا و سمبل دو رویی و تقیه اسلامی شدی .
تف به آن پیامبری که پدر بزرگت امامش باشد و سید علی حسینی خامنه ای رهبرش , اف به آن اسلامی که درون و برونش دو رنگ باشد , لعن و نفرین بر خمینی و آل خمینی .
نعیما جان دستت درد نکند که خوب اسلام را صادر کردی , تو نشان دادی که تعلیمات دینی نظام مقدس را آویزه گوشت کرده ای و تاثیر کلاسهای قران و حضور در مکتب النرجس و مکتب الزهرا را به جان دل پذیرفته ای .
الحق که سی سال تلاش رادیو و تلویزیون اسلامی در کنار مراکز سمعی و بصری سپاه و بسیج و مساجد را خوب پاسخ دادی و نمایان کردی که چقدر این گاگولهای اسلامی در کارشان موفق بوده اند .
نعیما جان با دیدن چهره صد در صد اسلامی تو هرگز سورپراز نخواهیم شد اگر در اینده نوه و نتیجه خامنه ای و مصباح یزدی را در دیسکو تک های بزرگسالان ببینیم که چگونه هنر نمایی میکنند . هرگز متعجب نخواهیم شد که نوه و نتیجه شرکای پدربزرگ عزیزت را در صیغه خانه های جهان اسلام و یا در بلاد کفر ببینیم . چرا که تو ثابت کردی تعلیمات اسلامی تزریق شده در سی و اندی سال خوب به ثمر نشته , خوب !
فکر نمی کردیم نمک گندیده شود اما حالا باور کردیم که نمک هم می گندد و وای به روزی که بگندد نمک .دلنوشته نعیمه برای نعیما ( بخوانید )