حق مسلم ما

تیر ۱۸، ۱۳۹۲

بانوی اول جمهوری اسلامی ایران ( بانوی بنفش )

در اکثر کشورهای آزاد  مثل آمریکا، "بانوی اول" نقشی جا افتاده دارد. بانوی اول لقبی است غیررسمی که به همسران روسای جمهور اطلاق می شود. در عین حال آنها از قدرت و نفوذ قابل توجهی برخورداند. حالا کار بجایی رسیده که ایشون بانوی اول ایران هستند !
روحانی مچتکریم ....................................!؟