حق مسلم ما

تیر ۱۰، ۱۳۹۲

ایران باخت


ایتالیا با حمایت تماشاچیان بازی را توفانی شروع کرد و دو ست اول را از ایران برد. اما تیم ایران روحیه‌اش را از دست نداد و دو ست بعد را بدون مشکل و با فاصله ۵ و ۷ امتیازی برد تا کار به ست پنجم بکشد, و در نهایت باخت .