حق مسلم ما

خرداد ۱۵، ۱۳۹۲

مراسم تحلیف ریاست جمهوری سعید جلیلی رسما انجام شد !

حالا باز هم برو رای بده و خیال کن رای تو ارزش داره . بفرما هنوز مردم پای صندوق نرفته اند , مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار میشود . سوگند به قران نه برای خدمت به مردم بلکه برای دریوزگی رهبربا تمام ظرفیت ! غلام رهبر شدن . سه دوره قبل مردم مشهد به سعید جلیلی برای نمایندگی مجلس رای ندادند و حالا او بدون رای مردم و تنها بر اساس هم شهری بودن با سید علی و هم بازی بودن با مجتبی خامنه ای و هدی خامنه ای , رئیس جمهور میشود .ظرفیت کلید واژه سعید تعطیلی در تمام صحبت های اوست . سعید جلیلی بی ظرفیت معنی ندارد .