حق مسلم ما

خرداد ۱۸، ۱۳۹۲

من به کسی نظر ندارم ! ....؟

من هم به تبعیت از امامم ( بزرگ عمامه داران ) به کسی نظر ندارم و رای نمیدهم 
الهم صل علی تحریمی و آل تحریمی