حق مسلم ما

خرداد ۱۷، ۱۳۹۲

احمق کیست ؟

آلبرت انیشتین معتقد است کسی احمق است که یک کاری را مرتبا تکرار کند و انتظار نتیجه متفاوت داشته باشد . منهم معتقدم که ما مردم ایران سی و پنچ سال است که داریم رای میدهیم به امید اینکه تغییری حاصل شود . به ایران و ایرانی توهین نمی کنم , خودم هم ایرانی هستم , اما آیا وفت آن نرسیده که بجای یک کار تکراری و بیحاصل , رفتار دیگری داشته باشیم .
هشت سال قبل تحریم کردیم و پای صندوق نرفتیم , محمود را از صندوق در آوردند و گفتند نتیجه قهر کردنتون بود , کسی که قهر کنه باید گرسنه بخوابد ! چهار سال قبل پر شور رفتیم به میرحسین رای دادیم , آنقدر رای دادیم که هنوز جاش میسوزه هم رای دادیم هم جون دادیم هم خون دادیم هم ... دادیم , باز هم محمود را از صندوق در آوردند و گفتند , شما سفیه , خس و خاشاک , میکرب و دشمن شاد کن هستید و نمی توانید خوب را از بد تشخیص دهید . و حق مسلم شما محمود ( ع ) است .
اگر ما رای میدهیم  که بگیم دادیم ! رای میدهیم که بگیم چه کس حقمان را بخورد ! رای میدهیم که بگیم به نظام مقدس اسلامی اعتقاد داریم ! حرفی است جدا .
اما اگر رای میدهیم که رئیس جمهور تعیین کنیم به عقیده انیشتین احمق هستیم , خوشمان بیاید یا نیاید . با این رای دادن ها هیچ چیزی عوض نمیشود . این هشت نفر در سی و پنچ سال گذشته مسئولیتهای بزرگی داشته اند , چه غلطی کرده اند ؟؟؟؟

تا ولایت مطلقه فقیه باشد هیچ چیزی عوض نمی شود , زور نزنید ! فرقی ندارد عارف بیاد یا جلیلی , سگ زرد برادر شغال است . با این دلقکها و دلقک بازی ها میخواهیم شاهد تغییر باشیم .
تا بجای انتخابات گزینه اعتصابات را انتخاب نکنیم , روز همان روز و روزی همان روزی است !