حق مسلم ما

تیر ۰۵، ۱۳۹۲

تظاهرات لخت فمن ها در حمایت از آمنه ( دختر تونسی ) در کشور سوئد !

علیا ماجد المهدی و فمن ها برای آزادی آمنه ( دختر تونسی ) تظاهرات برهنه کردند
و این هم فیلم کوتاه از نماز خواندن زنان لخت
و این هم فیلم برخورد محافظین با تظاهر کنندگان ( نماز گزاران )