حق مسلم ما

خرداد ۱۲، ۱۳۹۲

یک زبان در هشت دهان !

زبان مرد چلاق در دهان هشت نفر