حق مسلم ما

تیر ۰۳، ۱۳۹۲

تصویر امام زمان ( عج )

برای دیدن امام زمان علاوه بر چشم بصیرت اندکی عقل معیوب هم نیاز است , اگر امام زمان را نمی بینید عقلتان سالم است !