حق مسلم ما

خرداد ۲۵، ۱۳۹۲

آرای رئیس جمهور اسلامی کمتر از آرای تحریم کنندگان

هنوز نیامده و کارش را شروع نکرده دعوا شروع شد ! زنده باد تحریم کنندگان که با درایت کنار کشیدن و با ولی امر مسلمین جهان دوباره بیعت نکردند و به نظام مقدس اسلامی رای ندادند .

یک اصلاحطلب و یک اصولگرا که مثلا روزنامه نگارند با هم بحث میکنند , گوش کنید