حق مسلم ما

خرداد ۲۴، ۱۳۹۲

باز هم آخوندها بر مردم چیره شدند

حضور شما در پای صندوق رای , تائید نظام اسلامی بود . گزارشهای خبرنگاران خارجی حکایت از شلوغی صندوقهای رای و صف های طولانی است . شما به دوام و بقای حکومت اسلامی رای دادید . شما به بی اثری تحریمها رای دادید . شما به جهانیان گفتید بمب اتم حق مسلم ماست . شما به میرحسین و مهدی پشت کردید , انها برای پس دادن رای شما در زندان هستند . شما از رودخانه خون ندا و اشکان گذشتید تا با سید علی بیعت کنید . شما تائید کردید که حکومت سید علی خامنه ای را دوست دارید . شما از محمود احمدی نژاد هم کمتر هستید , او ساعت 5.5 عصر رای داد, این رفتارش معنایی داشت  . شما رای به سید علی را تحریم نکردید تا دنیا شما را تحریم کند . گیرم که بد را از بد تر انتخاب کرده باشید , این آقای بد چه گلی پیش سرتان خواهد زد . خلایق هر چه لایق ! لیاقت مردمانی که رای دادند همین حکومت دیکتاتوری ملایان است
باز هم ترفند تکراری ملایان کارساز شد , بد و بدتر و این یعنی لیاقت مردم ایران ملایان هستند .
به همین خیال باشید که روحانی خواهد توانست تورم را کاهش , یارانه را افزایش , تولید اشتغال , بهبود وضع معیشت و... 
شما بزرگترین خدمت را به سید علی دیکتاتور کردید 
همشیره که با این شکل اومده رای دادی , فردا 25 خرداد 1392 هم میتونی با این قیافه بیایی سر کوچه یه نون بربری بخری ؟