حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۱، ۱۳۹۲

به نفع هاشمی کنار نمی روم , شورای نگهبان غلط بکند مرا رد صلاحیت کند !

اصلاحطلب واقعی من هستم , با قدرت و با پشتوانه مردمی آمدم و به هیچ قیمتی به نفع هیچکس کنار نمی روم , هزاران هزار نفر از من خواستند تا به میدان بیایم و دیدید که آمدم , مراجع اعظام هم از من خواهش کردند که بیایم ! شورای نگهبان نمی تواند مرا رد صلاحیت کند . من برای کشور برنامه واقعی دارم . به رهبری احترام میگذارم اما زیر نفوذ او نیستم . کشور لای در گیر کرده و الان من باید بیایم و کشور را نجات دهم . من با شعار مردمی و دوست داشتنی " سیر داغ " به میدان آمدم !

محمد خاتمی را بعنوان رئیس آبدارخانه ام معرفی میکنم .
اسی مشایی را به عنوان رئیس الواقعه و امور رمالی معرفی میکنم .
ببعی معاون اول خودم است و پسرعمه زا را وزیر خارجه خواهم کرد . آقوی همساده را میگذارم وزیر کشور که سر مردم را گرم کند .
من برنامه دارم , من از هاشمی و اسی بهترم , به من رای بدهید .

جنتی در مورد رد صلاحیت مشایی و هاشمی از رهبری استعلام کتبی گرفت .