حق مسلم ما

خرداد ۰۳، ۱۳۹۲

من توی دهن ملت میزنم ! من رئیس جمهور تعیین میکنم