حق مسلم ما

خرداد ۰۵، ۱۳۹۲

سگ زرد برادر شغال است


خامنه ای : به کسی رای دهید که اول اسمش سعید جلیلی باشد
به الاغ ملانصرالدین ... دادن بهتر است تا به شفتالوی مشهدی رای دادن
 سعید جلیلی زیراکس احمدی نژاد است
 جلیلی یعنی احمدی نژاد 

تحریم کنیم این نمایشنامه مضحک انتصابات رهبری را