حق مسلم ما

خرداد ۰۱، ۱۳۹۲

سبزالهی ها , قهوه ای شدند !

سید علی خامنه ای برای تحقیر بی عرضه ها و مجیز گویان دیروز , در یک اقدام انقلابی اکبر , محمود و ممد خندان را قهوه ای کرد , بعبارتی رید توی هیکل هر سه تاشون . حالا عوامل فرصت طلب به دست و پا افتاده اند که حکم حکومتی بگیرند . خوب تحقیر شدند این سبزهای بی عرضه , خوب تحقیر شدند این ملیجکهای منحرف . این خامنه ای است که حرف آخر را میزند ! بروید رای بدهید و بد را از بدتر انتخاب کنید . مردمی که ناجی شان اکبر کوسه و ممد جلبک و محمود 13 باشد , باید تا اخر عمر بد را از بدتر انتخاب کند . فقط مانده تا با حکم حکومتی اکبر کوسه به میدان آورده شود و در یک مهندسی انتخابات با رای کم حذف شود تا حسابی طعم تحقیر را بچشد .

چند روز قبل در همین وبلاگ گفتیم اکبر رد صلاحیت میشود همه خندیدند . دیروز هم گفتیم این بازی اخوندهاست باز همه خندیدند . امروز هم میگیم سید علی همه شما سبزالهی ها را قهوه ای کرد , باز هم بخندید و پای صندوق رای بروید .
از تحقیر هاشمی رفسنجانی و همه دستمال بدستان غربی اش که بر طبل رای دادن می کوبیدند بسیار خوشحال شدم . حالا باید از اکبر گنجی , ابراهیم نبوی , عطا مهاجرانی , مسعود بهنود , فرخ نگهدار , علیجانی و... پرسید : حالتون خوبه ؟ سکته نکردید به کی رای بدیم ؟ به عارف قزوینی یا ممد مغرض ....!