حق مسلم ما

فروردین ۰۵، ۱۳۹۲

تشکر مقام عظمی ولایت از ارمیا ( خواننده آکادمی گوگوش )

در انتهای این ویدیو پیام مقام معظم رهبری را می بینیم و می شنویم و مستفیض میگردیم !
آهنگ آقاجون با صدای گوگوش و هنرمندی ولایت پسند ارمیا آکادمی گوگوش : ایرانی های خارج از کشور ایرانی نیستند