حق مسلم ما

اسفند ۰۶، ۱۳۹۱

دستان صهیونیستی نمی گذارند سفره هفت سین پهن کنیم !

یک کیلو پسته 63 هزار تومان .
630000 ریال
لابد دستان صهیونیستی پشت گرانی این پسته های تولید داخل ایران است 
عیدانه 85 تومانی ( یارانه شب عید )  جواب آجیل شب عید هم نمی شود ! میوه و شیرینی به کنار !
این صهیونیستها و این آمریکای جنایتکار با این تحریمهای الکی قیمت پسته و آجیل تولید داخل را اینقدر گران کرده اند .