حق مسلم ما

بهمن ۲۱، ۱۳۹۱

من دیپلمات نیستم !

از من چه توقعی دارید ؟...؟