حق مسلم ما

اسفند ۰۸، ۱۳۹۱

دلجویی عملی خامنه ای و نمایندگان مجلس ایران از میرحسین موسوی !

نمایندگان مجلس ایران با تصویب "اعطای کالاهای اساسی به اقشار آسیب‌پذیر" بازگشت سیستم کوپنی به ایران را تصویب کردند  و با این کار از پدر خوانده کوپن ایران تجلیل نمودند . نمایندگان مجلس این مصوبه را در راستای بازگشت به دوران طلایی حضرت امام و میثاق مجدد با آرمانهای آن امام زمان دانستند .
همزمان مقام معظم رهبری در فرمایشات داهیانه خود خطاب به مسئولین چاپ کوپن تصریح فرمودند بجهت دلجویی از نخست وزیر طلایی دوران طلایی ,تمسال مبارک ان عزیز را بر کوپن ها درج نمائید تا هم از پدر خوانده سیستم کوپنی تقدیر شده باشد و هم یادآور دوران طلایی آن امام همام باشد . معظم اله تاکید کردند تمسال مبارک میرحسین را در کنار کلیدواژه 88 درج نمائید تا درس عبرتی باشد برای انحرافی ها و سازندگی های خرابکار .


هر جا سخن از کوپن است , نام میرحسین میدرخشد