حق مسلم ما

اسفند ۰۱، ۱۳۹۱

سیگار جدید ولایت 24 خرداد 92 روشن میشود !


مطابق اصول اساسی ولایت فقیه , رئیس جمهور فقط یک سیگار است نه بیشتر !
سیگار اکبر و محمد قبلا خاموش شده , سیگار محمود هم 24 خرداد 92 خاموش خواهد شد ! سیگار جدید ولایت چه اسمی دارد ؟