حق مسلم ما

بهمن ۰۸، ۱۳۹۱

حداد عادل : مجتبی خامنه ای به انگلستان نرفته است !

چندی قبل حداد عادل گفته بود مجتبی خامنه ای ( دامادش ) به انگلستان نرفته است . حساب بانکی آنچنانی ندارد . اتومبیل شخصی دارد و از اتوبوس خط واحد استفاده نمیکند . بادی گارد ندارد و....
اما در این عکس می بینیم که سید مجتبی خامنه ای به انگلیس رفته ! بادی گارد , راهنمای سفر و محافظ دارد , از اتوبوس عمومی هم استفاده میکند .