حق مسلم ما

دی ۲۲، ۱۳۹۱

احمد جنتی: هر چهار نفرشان را اعدام کنید !


احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در سخنان تندی، به اشخاص و گروه‌هایی که خواستار انتخابات آزاد و رقابتی شده‌اند تاخت و گفت برخی از این افراد مستحق اعدام بودند و هم‌اکنون دم از انتخابات آزاد می‌زنند. احمد جنتی در تریبون نماز جمعه گفت: «واجدین شرایط امکان ندارد رد صلاحیت شوند و غیر واجدین هم امکان ندارد تایید شوند و چنین انتظاری نداشته باشند.»

مشروح خزعبلات شیخ احمد جنتی اینجاست !