حق مسلم ما

دی ۱۷، ۱۳۹۱

داستان یک و نیم تن طلا در ترکیه مشکوک است !

در خبرها آمده بود که یک و نیم تن طلا در فرودگاه استانبول بی صاحب مانده است ( سند) . من هم به نقشه جغرافیایی رجوع کردم و دیدم هواپیما از غنا آمده استانبول تا از آنجا به دوبی برود و در نهایت از دوبی طلا ها به ایران برده شوند( خط سیاه رنگ روی نقشه زیر ) . حالا یه سئوال مطرح میشه چرا هواپیما از مسیر دیگری طی طریق نکرده ؟ اگه به نقشه هوایی جهانی نگاه کنیم مسیر های دیگری هم هست مثلا همان مسیر قرمز رنگ .

شاید هم داستان اصلی چیز دیگری است . اما شدیدا مشکوک میزند , شاید هم یه چیزی باشه که من خبر ندارم و نمی دانم . نظر شما چیه ؟ هواپیما که کشتی نیست ! من که به این ترکیه مشکوکم !