حق مسلم ما

دی ۱۲، ۱۳۹۱

اظهارات شگفت انگیز صاحب فیس بوک در مورد حضور خامنه ای در فیس بوک !

باز هم از آیت الله خامنه ای انتقاد کنید که به فکر مستضعفین نیست و به کسی کمک نمی کند .