حق مسلم ما

بهمن ۰۹، ۱۳۹۱

اولین قربانیان انتصابات 1392 , سیزده روزنامه نگار بودند .


وزیر فرهنگ و ارشاد ایران گفته که اتهام ۱۴ خبرنگاری که دستگیر شدند، مطبوعاتی نیست و احتمالا امنیتی است. حضور همزمان نیروهای امنیتی در دفتر پنج روزنامه و هفته نامه و موج دستگیری ها حتی در بهار سال ۱۳۷۹ سابقه نداشته.روزنامه نگارانی که در سه روز گذشته بازداشت شدند، در نشریات عمدتا اصلاح طلب کار می کنند و حوزه کاری آنها از سیاست و فرهنگ گرفته تا طنز و کاریکاتور را شامل می شود.
ویدیوی زیر را ببینید . کاری از  BBC فارسی