حق مسلم ما

آذر ۲۰، ۱۳۹۱

کارت صد آفرین برای حمید رضا حاج بابایی


کودکان بی پناه فدای سر رهبر میشوند ! زنده باد اسلام ناب محمدی


اتوبوس راهیان نور بروجن - اتوبوس راهیان نور سبزوار - اتوبوس راهیان نور زاهدان - اتوبوس کودکان تبادکان خراسان - دبستان شین آباد ,آفرین بر وزیر آموزش و پرورش دولت مهرورز ! زنده باد حمید رضا حاج بابایی پاینده باد سید علی خامنه ای