حق مسلم ما

آبان ۲۰، ۱۳۹۱

بیماری بواسیر اینگونه انسان را اذیت میکند !

پزشکان معتقد هستند , مصرف مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر از عوامل ابتلا به بیماری بواسیر است ! شخص مبتلا قادر نیست مدتی را بی حرکت در یکجا بنشیند .