حق مسلم ما

آذر ۰۷، ۱۳۹۱

فقط آب و قند میخورد !

او مدافع بی دفاعان بود , او مدافع کودکان و زنان بی پناه بود , او بدنبال احقاق حق ضعیفان بود , او وکیل بود ....
امروز او در قفس جمهوری  اسلامی به جرم دفاع از زنان و کودکان اسیر است ! فقط آب و قند میخورد , چهل و سه روز است که در اعتراض به قوانین فاشیستی زندان اعتصاب غذا کرده ...
حالش خوب نیست و وزن او به کمتر از صد پوند رسیده !
ای کاش خداوند از پر رویی ملایان می کاست و بر وجدان نداشته انها می افزود !
بی شک آخوندیسم فرهنگ نازیسم و اندیشه فاشیسم را روسفید کرده .


پتیشن آزادی نسرین ستوده را که توسط عفو بین المل منتشر شده امضا کنید