حق مسلم ما

آبان ۱۴، ۱۳۹۱

رقابت اوباما و رامنی در آفریقا !

عجب رقابت سخت و نفس گیری شده این مسابقه ! خیلی جالبه این فرهنگ جوامع متفاوت , فرض کنید توی ایران  همین موضوع را برای میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد داشتیم و همین مسابقه را برگزار میکردیم , چه کشت و کشتاری میشد ! صدها و بلکه هزاران نفر کهریزکی میشدند و خدا میداند چند نفر مهمان اوین , حال بماند که انجمن حمایت از حیوانات هم به جرم توهین آشکارا به ... از ما شکایت میکرد . یک و نیم دقیقه ویدیو
در این