حق مسلم ما

آذر ۰۵، ۱۳۹۱

وقتی حسین اینطوری قیمه میده , توقع دارید سید علی چطوری یارانه بده ؟

هر چه به این عکس نگاه میکنم نمی فهمم چرا ؟ .....! این آدم ها یا انقدر فقیر هستند که اینهمه تحقیر را می پذیرند , تا قیمه بی گوشت امام حسینی بگیرند یا آنقدر ابله هستند که گمان میکنند این قیمه تبرک است ؟ 
آنها که از دموکراسی , حقوق بشر , تمدن , تکنولوژی و فرهنگ برای ایرانیان حرف میزنند , آیا کارشان آب در هاون کوبیدن نیست ؟
به نظر شما ما مردم ایران باسواد هستیم یا بیسواد ؟
فرهنگ گدایی کردن و دست دراز کردن , از سامرا می آید و ریشه اسلامی دارد یا از تخت جمشید شیراز و ریشه پارسی ؟واقعن چه زیبا گفته ماکیاول که :ملتها مستحق حاکمین خودشون هستند !

کجا قیمه پلوی امام حسینی میدن ؟