حق مسلم ما

آبان ۲۹، ۱۳۹۱

پر کن جام را به یاد یزید که خرافات حسینی را جاودانه کرد !

از شربت شهادت تا شراب سرخ امام حسینی
ویژه ماه محرم , ماه ترویج خرافات

 سید علی خامنه ای ندیده امام حسین ( ع ) است , البته از کلفت صیغه ای حسین !