حق مسلم ما

آذر ۰۱، ۱۳۹۱

قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس را ؟

سخنگوی شورای ملی ایرانیان ( رضا پهلوی ) میگوید این شورا , برای اتحاد و همدلی و یکپارچگی ملت ایران تاسیس شده است , او می گوید به صندوق رای اعتماد دارد و هر چه مردم بگویند و بخواهند , رضا پهلوی میگوید خیلی ها جمهوری خواه هستند و با من همکاری میکنند ! اما مادر ایشون که عضو شورا است میگوید ... رضا شاه دوم ...؟


 شورای ملی ایران یا انجمن رضا شاه دوم !