حق مسلم ما

آذر ۰۳، ۱۳۹۱

زندگی خصوصی احمد جنتی در 15 شغل حساس او !

برخی او را نمیر المومنین خطاب میکنند و گروهی او را پیرمرد آلزایمری میدانند , اما آنچه خیلی ها نمی دانند مشاغل حساسی است که این جاودان ملا از بد تولد خداوند تا به حال داشته است .