حق مسلم ما

آبان ۰۳، ۱۳۹۱

جمشید بسم الله و پدرش در حال خرید و فروش دلار !


معاون اول دولت، طی سخنانی مدعی شد که فردی به نام جمشید بسم‌الله به تنهایی قیمت ارز را تعیین می‌کرده است. جراید