حق مسلم ما

آبان ۰۳، ۱۳۹۱

اوباما از گفتگو با جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند !

در انتخابات ریاست جمهوری امریکا به چه کسی رای میدهید ( قرمز یا آبی )