حق مسلم ما

شهریور ۲۶، ۱۳۹۱

سال جدید عبری و جشن Roch Hachana بر همه یهودیان جهان مبارکباد !

یهودیان  جهان از امشب فراررسیدن سال نو عبری (روش هشانا) را جشن می گیرند! سال جدید عبری بر تمام یهودیان سراسر دنیا مبارکباد . امید است سال جدید سالی بدور از خونریزی و جنگ برای تمام ملل دنیا باشد . این هم ویدیوی شکیرا ورژن روش هشانا ! شاد و خندان باشید .ראש השנה  
 یهودیان در اسرائیل و سایر کشورهای جهان از امشب فرا رسیدن "روش هشانا" (نوروز یهودیان) را جشن می گیرند. یهودیان امشب نخست به کنیساها می روند و در پی برگزاری آیین نیایش ویژه عید به خانه های خود باز می گردند و در کنار همسر و فرزندان به صرف خوراکی ها نمادین می پردازند و از جمله قطعه ای سیب را در عسل فرو می برند، در دهان می گذارند و از خدای خویش می خواهند که در سال جدید شیرین کام و خوشبخت و سالم باشند. در مراسم شب عید، حاضران همچنین تره را قطعه قطعه می کنند و آرزو می نمایند دشمنان آنان تکه تکه شوند؛ و انار می خورند و نیایش می کنند که کردار نیک آنان افزون شود.