حق مسلم ما

شهریور ۲۵، ۱۳۹۱

دهن کجی خانواده سلطنتی بریتانیا به مردم کانادا , استرالیا , انگلستان و نیوزلند

خانواده سلطنتی بریتانیا که به تازگی بحران ناشی از انتشار عکس های برهنه پرنس هری را پشت سر گذاشته است با رسوایی جدیدی روبرو شد. عکسهای عروس خانواده سلطنتی کیت میدلتون با بالاتنه برهنه منتشر شده است. این عکسها هنگامی گرفته شده که پرنس ویلیام و کیت برای گذران تعطیلات خود به فرانسه رفته بودند و کیت در حال حمام آفتاب گرفتن بوده است. سردبیر مجله فرانسوی کلوزر با انتشار این عکسها گفته است که با این کار پرنس هری می داند که تنها نیست.
تا اونجا که برهنگی یک مسئله شخصی و خصوصی است و حریم دارد ما هم به آن کار نداریم . اصلا بعضی ها ممکن است دلشان بخواهد لخت و پتی باشند باز هم به ما مربوط نیست ! یک قدم بالاتر برویم و شاید کسانی دلشان بخواهد با بدنشان تجارت کنند باز هم به کسی ربطی ندارد .

اما وقتی یک خانواده خودشان را شاه و ملکه یا رهبر مینامند , با پول مالیات کارگر و کارمند و زحمتکشان جامعه و درامدهای کشور به مفتخوری مشغولند . ولنگ و وازی آنها دهن کجی به مردم است .

مردم بدبخت و بیچاره بریتانیا , استرالیا , نیوزلند , کانادا کار کنند و مالیات بدهند . در حالی که کودکانشان دربریتانیا در فقر مواد غذایی بسر می برند !

دانشجویان مادر مرده چند برابر هزینه دانشگاه بدهند و از همین ابتدای زندگی وامدار بانکها و موسساتی شوند که تا پایان عمر باید اقساط بدهند .... و تمام اقشار جامعه صبح تا شام کار کنند و مالیات بدهند و....
 آنوقت یک خانواده مفتخور سلطنتی در ناز و نعمت زندگی کند , جشن عروسی میلیارد دلاری در اوج بحران اقتصادی بگیرد !
 توقعی بیش از این نباید داشت .
این مسئله منحصر به خانواده سلطنتی انگلیس نیست , هر جا مفتخوری وجود دارد , از این چیزها هم هست . از عربستان و ایران تا ونزئولا و انگلیس !
حکومت های مادام العمر نتیجه ای بهتر از این ندارند . ملکه ای که هیچ خاصیتی ندارد و حتی اجازه ورود به پارلمان را ندارد چرا باید از منابع حکومتی در ناز و نعمت زندگی کند . 
میلیاردها دلار پول مالیات مردم باید صرف عیاشی خانواده های سلطنتی شود ! اگه نشه که نمیشه !
حالا بعضی ها دنبال این هستند تا در ایران دوباره شاه و ملکه درست کنند و تخت و پاتخت بسازند و ... گمان میکنند شاه از رهبر بهتر است , یکی حرمسرا دارد یکی عمارت النساء ... سگ زرد برادر شغال است . نتیجه حکومتهای موروثی همین است .... ! خاک بر سرمون که این چیزها را می بینیم و میدانیم ولی عبرت نمی گیریم .