حق مسلم ما

شهریور ۲۳، ۱۳۹۱

حسن 20 - 0 نایاک

روی دماغ هوشتنگ خان کلیک کن تا بزرگ بشه !

علی کفاشیان بیخودی کیرش را بزرگ کرده , حماقت بس است !