حق مسلم ما

مرداد ۱۵، ۱۳۹۱

تلویزیونهای فارسی زبان و نمایش حقیقت !

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید .
تلویزیونهای فارسی زبان چه آنها که حکومتی هستند و چه آنها که شخصی هستند و چه آنها که توسط  دولتهای مخالف نظام راه اندازی شده اند . همه و همه آنها در واژگون نشان دادن حقایق بسیار متبحر هستند .
انگار دروغگویی در تلویزیونهای فارسی زبان یک قانون نانوشته است 
( البته بعضی ها گاهی و بسیاری از آنها مانند تلویزیون عزت ضرغامی همیشه دروغ میگن )
چرا ؟ آخه چرا ؟