حق مسلم ما

مرداد ۱۸، ۱۳۹۱

فقط کسانی که تنشان از کاه پر شده باشد این لذت را میشناسند

یک بار به مترسکی گفتم «لابد از ایستادن در این دشت خلوت خسته شده ای؟»
گفت «لذت ترساندن عمیق و پایدار است، من از آن خسته نمیشوم.»
دَمی اندیشیدم و گفتم «درست است؛ چونکه من هم مزه این لذت را چشیده ام.»
گفت «فقط کسانی که تنشان از کاه پر شده باشد این لذت را میشناسند.» 

جبران خلیل جبران