حق مسلم ما

مرداد ۰۱، ۱۳۹۱

حمله هوایی نشده ! دشمن حمله نکرده ! خبر توزیع مرغ با نرخ دولتی به مردم رسیده

اینجا شاخ آفریقا نیست ! اینجا صحرای سدیر نیست ! اینجا تهران است .
مردم گرسنه ! مردم فقیر ! مردم تحقیر شده ! مردم شعیه و روزه دار ! مردم .... !
اینها دموکراسی نمی خواهند ؟ اینها حقوق بشر نمی خواهند ؟ اینها سکولاریزم نمی خواهند ؟ اینها ... ؟
اینها مردم گرسنه و قحطی زده ایران هستند . اینها گوشت مرغ میخواهند . همین!
حکومت فاشیستی و دیکتاتوری اسلامی ایران به زعامت ولی امر مسلمین دو جهان حضرت امام آیت الله خامنه ای ( 3ص) , آنچنان مردم ایران را به مرگ گرفته که همگی به تب راضی اند ! خودتان در ویدیوی زیر ببینید !


نعیمه اشراقی، نوه خمینی به کمپین " نه به حجاب اجباری " پیوست