حق مسلم ما

تیر ۲۲، ۱۳۹۱

فقط آقایان طرفدار پرسپولیس نیستند !

حضرات آیات اجازه بدهید خانم ها هم به استادیوم بیایند از شروع لیگ برتر امسال
مطمئن باشید مرد ایرانی اینقدر فرهنگ بالایی دارد که وقتی ببیند خواهر و امثال خواهر او در استادیوم حضور دارد از الفاظ و رفتار اجتماعی مناسب استفاده کند, به پسران و مردان ایرانی بی دلیل انگ بی تربیتی نزنید ! به انها توهین نکنید , آنها برادران ما هستند و دوستشان داریم , همه آنها از مدرسه حقانی فارغ التحصیل نشده اند پس به همه مردان ایرانی توهین نکنید .