حق مسلم ما

تیر ۲۶، ۱۳۹۱

در ده روز گذشته قیمت تریاک در تهران به نصف رسیده است !

در حالی که مردم ایران در روزهای گذشته با افزایش نرخ برابری ارز روبرو بوده اند , گرانی بی سابقه نان و گوشت قرمز را تجربه کرده اند و در نهایت تحقیر در برابر مراکز فروش مرغ و تخم مرغ , برای ساعتها صف ایستاده اند تا شاید بتوانند , مرغ را به نرخ تورمی دولتی بخرند !
خبرهای غیر رسمی از سطح شهر تهران حاکی از ارزان شدن فوق العاده انواع مواد مخدر و مخصوصا تریاک است , که موجب تعجب فروشندگان خرده پا و در عین حال اسباب شادی معتادان را فراهم آورده است . در دو سه روز گذشته ایمیلهایی از خبرنگاران رسمی در مطبوعات کشور بصورت خصوصی  بدستم رسید , که جالب دیدم اینجا بنویسم . بنا به گزارش غیر رسمی توسط خبرنگاران محلی قیمت یک گرم تریاک از بهترین نوع ان که به تریاک ناب ولایی معروف است , در منطقه شهر ری  تهران تا بیش از نصف قیمت هفته گذشته کاهش داشته است .
بدون تردید این کاهش قیمت دلایلی خارج از نظام عرضه و تقاضا دارد !

به نظر نویسنده , جمهوری اسلامی ایران به زعامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای ( ص 3 ) برای امت اسلامی و همیشه در صحنه نقشه جدیدی را طراحی کرده است ! به هوش باشیم و از این اخبار ساده نگذریم .