حق مسلم ما

تیر ۰۹، ۱۳۹۱

در مصر کروات زدن ممنوع شده یا محمد مرسی مانند بازرگان یک محلل است!

نمیدانم چرا با دیدن این صحنه ها یاد مهندس بازرگان می افتم !
امید وارم خداوند سرنوشت مردم هیجانزده مصر را مانند مردم ایران در یال 57 تغییر ندهد 

محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر جمعه ۹ تیر در سخنانی در جمع هزاران نفر از هواداران خود در میدان التحریر قاهره بر ادامه «انقلاب» مصر تا تحقق همه اهداف آن تاکید کرد.